Skip to the content

Research Staff

Post Doctoral Fellow

Name / Rank

Phone

Room

E-mail

Area

Jing Aaron LI (Dr) 3400 2123 M1009 jing.aa.li MIS
Shuisheng SHI (Dr) 3400 2120 M1009 shuisheng.mm.shi Management
Research Associate

Name / Rank

Phone

Room

E-mail

Area

Siu-lap Patrick CHAN

2766 7360

M504

patrick.csl

MIS

Yat-sing CHOI

2766 7360

M504

star.choi

MIS

Yat-fan Paul CHAI

2766 7343

M1019

paul.chai

MIS

Anming Amy LI

2766 7360

M504

am.li

MIS

Research Assistant

Name / Rank

Phone

Room

E-mail

Area

Xueqi BAO 34002109 GH120a Xueqi.bao Mktg
Wuyung CHEN 2766 7786 MN101-39 Wuyang.chen Management

Hui CHEN

2766 7946

MN101-44

chen-hui.chen

Management

Wai Wai, Gary HO 27667160 M504 Wai.wai.ho MIS
Kin-fai Louis LUK 2766 7786

MN101-38

Kfluk MIS
Bao Bella WANG 3400 2110 GH120 bella.b.wang Marketing
Wang Leung Danny YU 2766 7404 MM101-33 danny.wl.yu MIS
Project Associate

Name / Rank

Phone

Room

E-mail

Area

Rongjiao July ZHU 2766 7344 M910 rongjiao.zhu Management